Searched for:
(1 - 20 of 166)

Pages

document
De Roon, L.A. (author)
master thesis 1995
document
Knibbe, M. (author)
De ontwerpstudie 'Ondergrondse Fruitopslag in de Merwehaven te Rotterdam' maakt deel uit van een studie naar het 'Bouwen van Industriele Ondergrondse Ruimten (BIOR)' van de gelijknamige deelprojectgroep van het LWI, het Land Water en Milieu Informatietechnologie programma. De deelprojectgroep BIOR is er op gericht een afwegingsmodel te...
master thesis 1997
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
document
Spanjers, C.M. (author)
Voorstudie Om de leidende rol die de haven van Rotterdam in de wereldhandel heeft te kunnen handhaven is het noodzakelijk voor de komende decennia ruimte te creeren in de nabijheid van de haven. Dit kan door het aanleggen van een tweede Maasvlakte, een landaanwinning in zee. Het is mogelijk gebleken deze Maasvlakte 2 technisch, morfologisch,...
master thesis 1997
document
Van der Hoek, A. (author)
De laatste jaren staat de toegankelijkheid vanuit zee van de West-Europese havens weer in de belangstelling. De haven van Rotterdam vormt hierop geen uitzondering; vanwege de bijzonder goede toegankelijkheid voor grote, diepstekende schepen heeft Rotterdam een sterke concurrentiepositie in het bulk vervoer in het gebied tussen Hamburg en Le...
master thesis 1997
document
Hoek, C.V.A. (author)
In de haven van Rotterdam is geconstateerd dat er in de toekomst een ruimtetekort ontstaat. Om de concurrentiepostie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) te kunnen handhaven zal dit probleem moeten worden opgelost. Het Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten (SM2V) onderzoekt de mogelijkheid om het ruimtegebrek op te lossen door...
master thesis 1999
document
van Daal, M.W. (author)
Onderzoeksdoel: In hoeverre kunnen nieuwe technieken van ICT en duurzaam bouwen integraal toegepast worden in het ontwerp van een stadsbuurt zodat deze voldoet aan de eisen van een duurzame en moderne netwerksamenleving. Probleemstelling: De netwerksamenleving is een meerkeuzesamenleving met ingebouwde intelligentie in onze apparaten, kantoren,...
master thesis 2001
document
Froeling, D.W. (author)
De verkeersbelasting op de A15, de belangrijkste ontsluitingsweg van de Rotterdamse haven, zal mede door de sterke groei van de containeroverslag, fors groeien. Vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en luchtkwaliteit is dit absoluut onwenselijk. Deze problematiek vormde de aanleiding voor het idee van een Container Transferium: Het basisidee...
master thesis 2008
document
Van der Mispel, A.A.A. (author)
Het onderzoek is gestart om grip te krijgen op openbare ruimtes die niet goed functioneren. Het zijn ruimtes die gezien kunnen worden als zwarte gaten in en om de stad, waar bijna geen mensen gebruik van maken, maar wat soms wel waardevolle plekken kunnen zijn. Deze laag van informele ruimtes maken geen overtuigend deel uit van de formele...
master thesis 2008
document
Lu, S.C.M. (author)
Introduction There is almost unanimous agreement among scientists that climate change is a fact. Burning fossil fuels as the conventional energy sources are the problem of global warming. Nowadays energy and climate are like two coin sides??problems, are confronting knotty conditions especially lying on economic dependency on fossil fuels and...
master thesis 2008
document
Van den Broek, V.M. (author)
Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt...
master thesis 2009
document
Pedal, M. (author)
master thesis 2009
document
Plevier, R.R. (author)
Redevelopment of a former cottonwarehouse situated in the Vierhavenarea in Rotterdam. The building is transformed into a mixed-use building.
master thesis 2010
document
Hoope, J. (author)
Redevelopment of a former cottonwarehouse situated along the Keilehaven in Rotterdam.
master thesis 2010
document
Nijveldt, J.M. (author)
In dit ontwerpproduct en proces is gezocht naar manieren om een modernistisch monument, de Lijnbaanhoven in Rotterdam, te vernieuwen. Daarbij kiest het product een vorm van conceptuele monumentenzorg. De oorspronkelijk, door J.H. van den Broek, bedoelde kwaliteit, het stedelijk contrast, laat zich ook nu nog zien, maar kan worden versterkt. Er...
bachelor thesis 2010
document
Van Assem, L. (author), Ronner, E.I. (author), Van Hooijdonk, L. (author)
master thesis 2010
document
Van der Klauw, J. (author)
A design for a community centre situated in the Afrikaanderwijk Rotterdam. The program will consist of a swimming pool, theatre, dancing studios, music studios, skate park and communal gardens.
master thesis 2010
document
Sjauw En Wa, A.S.F. (author)
This double Graduation Project in the Architectural Engineering studio is a multipurpose sports complex and is located in the harbour area of Rotterdam. Different sports and recreational facilities are in the building and are combined with sustainable solutions. Water, wind, earth and the sun are key elements in how these solutions are...
master thesis 2010
document
Sleebos, M.M. (author)
Dit afstudeerproject heeft zich gericht op de stedelijke herontwikkeling van Rotterdam Zuid. In het onderzoek is gekeken naar de betekenis van de Oldegaarde en het Zuiderpark in de stad en op lokaal niveau. De nadruk lag hierbij op ruimtelijke interventies in het publieke domein. Het project omvat een masterplan voor de ontwikkeling van de...
master thesis 2010
document
Spiessens, D.Q. (author)
A research about the shopping behaviour of the modern consumer in the inner city of Rotterdam.
master thesis 2010
Searched for:
(1 - 20 of 166)

Pages