Searched for:
(1 - 7 of 7)
document
Looman, B. (author)
master thesis 2013
document
Dijkstra, R. (author)
Afstudeerpresentatie, ontwerpbeschrijving en reflectie/afstudeerrapport van Rikst Dijkstra. Over het transformeren van een voormalig kortsluitlaboratorium van de KEMA te Arnhem naar een Filmtheater
master thesis 2013
document
De Jong, V.I. (author)
Het ontwerpproject betreft een herbestemming van een voormalige watertoren gelegen langs de Vaartse Rijn in Utrecht. Bij de herbestemming krijgt de watertoren een publieke functie als restaurant met uitzichtpunt. In 1998 is de watertoren grondig gereconstrueerd. Hierbij is de verloren gegane bakstenen ommanteling van de kop weer teruggebouwd....
master thesis 2012
document
Rodenhuis, L.H. (author)
Tientallen gebouwen, honderden etages en miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. De huidige Nederlandse kantorenmarkt heeft te maken met problemen. Er is sprake van een grote leegstand door een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe woonruimte voor bepaalde specifieke doelgroepen als studenten...
master thesis 2012
document
Schunselaar, T. (author)
Onderzoek naar het spanningsveld tussen behoud van monumentale waarden en toekomstig gebruik van beschermde monumenten. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met dit spanningsveld en hoe komt men tot oplossingen? Waarom worden waarden beschermd, welke waarden worden beschermd en hoe gaat men hier mee om in het vormgevingsproces? Theoretisch kader en...
master thesis 2009
document
Fikse, R. (author)
Met als bijlage: A0 poster. Inleiding: Nederland heeft te kampen met een structurele leegstand die zonder ingrijpen niet wordt opgelost. Transformatie kan van de mogelijkheden zijn om deze leegstand op te lossen. Op dit moment is transformatie vaak nog onaantrekkelijk doordat ontwikkelaars zich moet begeven op een onbekend terrein. Bij het...
master thesis 2008
document
Andriessen, J.W. (author)
Procesmanagement van Transformatie Het procesverloop van een transformatieproces is complexer proces dan een nieuwbouwproces omdat een bestaand gebouw of complex een aantal gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich meebrengt. Dit vergroot de kans op onvoorziene omstandigheden waardoor een transformatieproces moeilijker beheersbaar wordt dan een...
master thesis 1999
Searched for:
(1 - 7 of 7)