Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Deloo, C.P.P. (author), Straver, R. (author), Visser, M. (author)
Het doel van ons bachelorproject was om de mogelijkheden te onderzoeken voor een intuïtieve 3D editor. Deze editor moest de beperkingen van een 2D editor verhelpen. De door ons gevonden oplossing diende te worden ondersteund met een implementatie in EVE, het visualisatieplatform van TNO. Nadat het Plan van Aanpak2 geschreven was zijn we meteen...
bachelor thesis 2010