Searched for: +
(1 - 5 of 5)
document
van den Bosch, S. (author)
In dit onderzoek is bekeken of een langdurige contractrelatie van een DBFM(O) geschikt is voor het ontwikkelen van scholen en of het antwoord geeft op de problemen van onderwijshuisvesting.
master thesis 2007
document
Hoevenaar, T.C.M. (author)
Tegenwoordig is er veel over scholenbouw geschreven, zeldzaam is echter de literatuur die specifiek ruimtes in basisscholen uitlicht. Aan de hand van deze scriptie wordt de lacune voor een klein (onder)deel gedicht. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: Hoe kan een gemeenschappelijke ruimte in een basisschool het beste worden...
master thesis 2012
document
Dekker, D. (author)
Een onderzoek naar de ideale leeromgeving van de leerling binnen het initiatief het leerbedrijf Sluisjesdijk.
master thesis 2014
document
Carlebur, O.F.D. (author)
master thesis 2015
document
Huisman, Chris (author)
Het montessorionderwijs is een onderwijssoort met een pedagogische grondslag. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: in hoeverre is de ideologie van het montessorionderwijs vertegenwoordigd in de architectuur van basisscholen in Nederland? Met behulp van literatuur is uiteengezet wat de ideologie van het montessorionderwijs inhoudt...
student report 2021
Searched for: +
(1 - 5 of 5)