Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Anonymus, A. (author)
In de opdracht van de CVA wordt gesteld dat kwaliteit en duurzaamheid van uit te voeren asfaltbekledingen van dijktaluds kan worden opgevoerd door het bereiken van hogere verdichtingsniveaus. De CVA heeft onderzocht op welke wijze de grootste dichtheid en daarmee de grootste duurzaamheid verkregen kan worden. Bij het onderzoek zijn in...
report 1975