Searched for:
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Davidse, M.P. (author)
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een bureaustudie uitgevoerd om informatie over de toepassing van asfalt op bermen op dijken te verzamelen en te bundelen. De bureaustudie is uitgevoerd in opdracht van Deltares in het kader van het project: “Advisering steenbekledingen Zeeland”. Om de kennis samen te brengen in dit rapport zijn de...
report 2013
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ontwerpeisen 1 2.1. Rekenparameters 1 2.2. Eisen 1 2.3. Mengselcodering 3 3. Standaard constructie 3 3.1. Introductie 3.2. Input voor de berekeningen 3.3. Invloed van de beddingsconstante 4. Besteksbepalingen 5 4.1 Eisen 5 4.2 Vooronderzoek 6 4.3 Geschiktheidsonderzoek 6 4.4 Uitvoering 7 4.5 Kwaliteitszorg 8 5....
report 2011
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Projectbureau Zeeweringen (PBZ) heeft gevraagd om een eenvoudige methode waarmee een correctie kan worden toegepast op de ontwerpgrafiek [1] van waterbouwasfaltbeton (WAB, VTV 2004), indien in plaats van WAB het mengsel grindasfaltbeton (GAB) wordt toegepast. Nagegaan dient te worden welke sterkte en stijfheid van GAB mag worden verwacht en hoe...
report 2007
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 4 2 Liggermodellen 6 2.1 Theorie 6 2.2 Verificatie 9 3 Materiaaleigenschappen 12 3.1 Theorie 12 3.2 Herberekening 23 4 Lokale verschillen materiaaleigenschappen 26 4.1 Theorie en orde van grootte 26 4.2 Verificatie 26 5 Conclusies 27 6 Referenties 28
report 2005
document
Moenielal, M. (author), Tolman, F. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft KOAC*NPC een studie uitgevoerd naar toepassing van de bezwijksterkte (buigtreksterkte) om de vermoeiingslevensduur van waterbouwasfaltbeton te bepalen. Er is een aantal factoren die aanleiding hebben gegeven voor het uitvoeren van deze studie: • in dijkvakken met een grote variatie in de...
report 2005
document
Van de Ven, M.F.C. (author)
1. Inleiding 2. Principe berekening met GOLFKLAP 3. Literatuur 4. Voorstel procedure beddingsconstante uit literatuur en expert opinion 5. Rapporten NPC en bestaande procedure. 6 Vergelijking voorstel met bestaande procedure. 7. Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst BIJLAGE 1. Globale analyse beddingsconstante uit [2] BIJLAGE 2....
report 2005
document
De Looff, A.K. (author), Galjaard, P. (author)
Naar aanleiding van twijfelachtige resultaten van de stijfheidsbepaling op asfalt en van metingen op een aluminium kalibratiebalk, beide verricht in de driepuntsbuigopstelling, is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen die optreden bij het gebruik van diverse varianten van de opstelling. In het onderzoek zijn een drietal opstellingen onder...
report 2004
document
De Looff, A.K. (author), Moenielal, M. (author)
In deze literatuurstudie wordt bekeken welke proefopstellingen en welke proefcondities zijn gebruikt om met behulp van 3-puntsbuigproeven de dynamische stijfheidsmodulus (Eo) en de levensduur te bepalen voor waterbouwasfaltbeton. Om inzicht te krijgen in de proefopstelling en proefcondities zijn een aantal rapporten bestudeerd. De belangrijkste...
report 2003
document
Jacobse, J.J. (author)
report 2003
document
De Looff, A.K. (author)
report 2003
document
Jacobse, J.J. (author), Hordijk, D. (author)
report 2002
document
De Looff, A.K. (author), Huurman, M. (author), Versluis, A. (author)
report 2000
document
De Looff, A.K. (author)
INHOUDSOPGAVE SYMBOLENLIJST 3 1. INLEIDING 5 2. ONTWERP VAN EEN ASFALTBEKLEDING 6 2.1. Beschouwde asfaltsoorten 6 2.2. Relevante mechanismen 6 2.3. Zones op het talud 7 2.3.1. Toepasbaarheid asfaltsoort per zone 7 2.3.2. Belastingzones 8 2.4. Dimensionering op wateroverdrukken 9 2.4.1. Algemeen 9 2.4.2. Doorlatendheid van de ondergrond 10 2.4.3....
report 1999
document
De Looff, A.K. (author)
INHOUDSOPGAVE 1. ONTWERP VAN EEN ASF ALTBEKLEDING 3 1.1. Beschouwde asfaltsoorten 3 1.2. Zones op het talud 3 1.2.1. Toepasbaarheid asfaltsoort per zone 3 1.2.2. Belastingzones 4 1.3. Dimensionering op wateroverdrukken 5 1.3.1. Doorlatendheid van de ondergrond 5 1.3.2. Bepaling van de maatgevende waterstanden 5 1.3.3. Bepaling van de benodigde...
report 1999
document
De Looff, A.K. (author)
Een gesloten bekleding dient te worden gedimensioneerd op wateroverdrukken die ten gevolge van waterstandsverschillen binnen en buiten het dijklichaam kunnen ontstaan. Er zijn twee criteria waarop dient te worden gedimensioneerd: - het afschuifcriterium, een bekleding mag onder frequent voorkomende belastingen (bijvoorbeeld springtij) niet...
report 1999
document
Den Herder, A.J. (author)
Voor het "Toetsen op Veiligheid" wordt asfaltbeton uit bekledingen beproefd in driepuntsbuigproeven. In de proeven worden de stijfheids- en vermoeiingseigenschappen bepaald. Het doel van het onderzoek is te bepalen hoeveel intrinsieke "veiligheid" er in de proefmethode zit. De standaardproef wordt uitgevoerd met een belastingfrequentie van 1 Hz....
report 1998
document
Versluis, A. (author), Den Herder, A.J. (author)
INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROEFSTUKKEN 4 3. PROEFOPSTELLING EN PROEFUITVOERING6 3.1. Proefopstelling 6 3.2. Proefuitvoering 6 3.2.1. Bepaling E-dynamisch 6 3.2.2. De vermoeiingsproeven 8 4. RESULTATEN 11 4.1. Resultaten E-dynamisch 11 4.2. Resultaten vermoeiing 12 5. LITERATUURLIJST 16 BIJLAGE 1: RESULTATEN BIJLAGE 2: GRAFIEKEN
report 1998
document
Meijers, P. (author)
Een eenvoudig model is opgesteld om de waterstroming in een filterlaag onder een dichte bekleding tijdens golfaanval te beschrijven. In dit model is de mogelijkheid dat de bekleding lokaal los komt van de ondergrond tijdens golfbelasting meegenomen. Met dit model zijn berekeningen uitgevoerd, zowel met geschematiseerde golfdrukken als met...
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Versluis, A. (author)
Inhoud: 1. Inleiding 2. Ontwerp en toetsing 3. Vermoeiing 4. Resultaten 5. Veroudering 6. Spreiding 7. Onderzoek 8 Conclusies 9. Tot besluit 10. Stelling
report 1998
document
Meijers, P. (author)
De stabiliteit van een bekleding bestaande uit een dichte toplaag op een steenzetting op een filterlaag is beschouwd. Als maatgevend bezwijkmechanisme is het oplichten van de bekleding beschouwd. In het eerste deel van het rapport zijn de diverse belastingen en mogelijke bezwijkmechanismen beschreven. Het tweede deel bevat een kwantificering van...
report 1997
Searched for:
(1 - 20 of 42)

Pages