Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Asselman, N. (author), Klijn, F. (author), Van der Most, H. (author)
In het kader van de beleidsvoorbereiding Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) vindt een herbezinning plaats op de beheersing van overstromingsrisico’s in Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verminderen van de kans op overstromingen (waterkeren) als het beperken van de gevolgen van overstromingen. Voor het bepalen van de maatschappelijk meest...
report 2008
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005