Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Nemati, M. (author), Wijshoff, R.W.C.G.R. (author), Stijnen, J.M.A. (author), Van Tuijl, S. (author), Bergmans, J.W.M. (author), Bhattacharya, N. (author), Urbach, H.P. (author)
We have performed an in vitro and in vivo study, based on laser speckle contrast analysis, to detect fluid pulsation in the presence of artifacts caused by the relative motion between the sample and the illumination source. We observe that the pulsation signal is clearly detectable for a range of motion amplitudes and oscillation frequencies;...
journal article 2013
document
Tsimopoulou, V. (author), Vrijling, J.K. (author), Kok, M. (author), Jonkman, S.N. (author), Stijnen, J.W. (author)
Recent experience of large-scale water disasters such as Hurricane Katrina in 2005 and the Great Eastern Japan Earthquake and Tsunami in 2011 has reminded mankind that disasters cannot be ruledout. Unprecedented low-probability events can happen even in the most well monitored areas, causing major social-economic disruption. Failing to prepare...
conference paper 2013
document
Rijcken, T. (author), Stijnen, J. (author), Slootjes, N. (author)
The Dutch Delta Program is currently developing new government policies for flood protection and fresh water supply. Decision support instruments have to address the program’s technical and political complexity. The water system functions are highly interwoven and would benefit from an integrated approach on a national level, with decisions...
journal article 2012
document
Tsimopoulou, V. (author), Kanning, W. (author), Stijnen, J.W. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
This poster presents the framework of a decision support model for time-dependent investments in structural flood risk mitigation measures.
journal article 2011
document
Kok, M. (author), Jonkman, S.N. (author), Kanning, W. (author), Rijcken, T. (author), Stijnen, J. (author)
Naar aanleiding van ons onderzoek geven we de volgende aanbevelingen aan de Deltacommissie: 1. De financi effecten van het aanpassen van waterkeringen zijn bepaald bij specifiek klimaatscenario. We bevelen aan om deze effecten ook kwantitatief in beeld te brengen voor andere scenarios. 2. Voor maatschappelijke acceptatie van het versterken van...
report 2008
document
Beckers, J.V.L. (author), Vledder, G.P. van (author), Groeneweg, J. (author), Kramer, N.L. (author), Stijnen, J. (author)
report 2007
document
Stijnen, J.W. (author), Wouters, C.A.H. (author), Calle, E.O.F. (author), Knoeff, H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Het hoofddoel van het project is om te onderzoeken hoe dijken die volgens de huidige leidraden en richtlijnen zijn ontworpen zich verhouden tot het model PC-Ring. Deze verhouding wordt zichtbaar gemaakt door de faalkansen te vergelijken met de ontwerpnorm. De faalkansen worden met PC-Ring berekend. Tevens wordt de verhouding zichtbaar tussen de...
report 2006
document
Stijnen, J.W. (author)
doctoral thesis 2002
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author), Spaarman, R. (author)
other 1988
document
Stijnen, P. (author), van der Vleuten, P. (author)
master thesis 1988
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author), Saurwalt, K.J. (author)
master thesis 1988
document
Hengst, S. (author), Hemler, A.W.G. (author), Stijnen, P. (author)
master thesis 1988
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author)
other 1987
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author)
other 1987
document
Hengst, S. (author), Koele, J.W. (author), Stijnen, P. (author)
other 1987
document
Hengst, S. (author), Koele, J.W. (author), Stijnen, P. (author)
other 1987
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author), Baerveldt, A.J. (author)
master thesis 1987
document
Hengst, S. (author), Koele, J.W. (author), Stijnen, P. (author)
master thesis 1987
document
Hengst, S. (author), Stijnen, P. (author)
other 1986
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages