Searched for:
(1 - 20 of 300)

Pages

document
De Jong, W. (author)
doctoral thesis 1928
document
De Jong, J.R. (author)
doctoral thesis 1951
document
De Jong, J. (author)
doctoral thesis 1952
document
Bodlaender, W.B.A. (author), De Jong, W.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
De Jong, H.C.J. (author)
doctoral thesis 1953
document
De Jong, F.J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
De Jong, D. (author)
public lecture 1961
document
De Jong, H. (author)
Verslag van de stormvloed van 30 november 1965.
report 1965
document
De Jong, H. (author)
Verslag van de stormvloed van 10 december 1965.
report 1965
document
De Jong, E.J. (author)
public lecture 1966
document
De Jong, W.A. (author)
public lecture 1967
document
De Jong, J. (author)
doctoral thesis 1970
document
De Jong, R.J. (author)
Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkswaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in...
report 1970
document
De Jong, R.J. (author)
Test on a protoype dike and in a laboratory on full scale erosion tests with permanent flow, up to 350 l/s; velocities up to 6 m/s. Detailed erosion data.
report 1970
document
De Jong, B. (author)
doctoral thesis 1970
document
De Jong, H.F. (author)
report 1972
document
Berger, C. (author), De Jong, J. (author)
Uit de resultaten van het routinematige onderzoek van de sectie Waterkwaliteit is gebleken, dat de Lage Vaart tussen Lelystadhaven en Ketelhaven vrij sterk geeutrofieërd is. De oorzaak en tevens de mogelijkheid tot bestrijding van de eutrofie van dit water vormen de fosfaatlozingen op de Lage Vaart. Gezien de waargenomen blauwwier-boeien en het...
report 1972
document
De Jong, B. (author)
Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" nabij Huizen is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De doorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke...
report 1973
document
Verra, J. (author), De Jong, J.W. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1973
document
De Jong, G. (author)
doctoral thesis 1973
Searched for:
(1 - 20 of 300)

Pages