Searched for:
(1 - 7 of 7)
document
Kopinsky, M.K. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1987
document
Van Delft, L. (author), Van der Ven, H. (author)
In februari 1986 heeft het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing (SOS), via B & W van de gemeente Den Haag, een subsidie-aanvraag ingediend bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit voor de uitvoering van twee projecten. Het betrof de verbeteringsmaatregelen in het wooncomplex Kavel 6 en een voorlichtingsproject over sociale...
book 1989
document
Van Delft, L. (author), Van der Ven, H. (author)
book 1989
document
Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Richtlijnen voor sociaal veilig ontwerpen en beheren van woonzorgvoorzieningen voor ouderen
book chapter 1998
document
Onrust, K.J. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijksgebouwendienst, Ministerie van VROM
book 1998
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Samen sterk voor sociale veiligheid is een studie naar de verschillende actoren die een rol spelen bij het tot stand komen van sociale veiligheid. Sociale veiligheid wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van criminaliteit, overlast en fysieke verloedering, en onveiligheidsgevoelens. Vier actoren die sterk vertegenwoordigd zijn bij het tot...
report 2013
Searched for:
(1 - 7 of 7)