Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Blank, J.L.T. (author), Bos, J.W.B. (author), Koot, P.M. (author), Balk, B.M. (author)
Dit rapport analyseert de reguleringsmethode van TenneT door de NMa en beantwoordt drie door de NMa voorgelegde vragen. De eerste vraag betreft de mate waarin de huidige reguleringsmethode leidt tot de juiste prikkels voor TenneT om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. De tweede vraag betreft de mate waarin de huidige...
report 2010
document
Blank, J.l.t. (author), Bos, J.W.B. (author), Koot, P.M. (author), Balk, B.M. (author)
Dit rapport analyseert de reguleringsmethode van TenneT door de NMa. Het rapport beschrijft op basis van de huidige reguleringsmethode de prikkels voor TenneT om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen, de mate waarin de huidige reguleringsmethode TenneT dwingt om (on)realistische kostenreducties op de kapitaalkosten door te voeren...
working paper 2010