Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Stuip, J. (author), Risseeuw, P. (author), Konter, J. (author), De Jager, W.F.J. (author), Stuijt, L.C.P.M. (author), Nederlof, C.D. (author)
Syllabus van een Studiedag van NGO: Ontwerpfilosofie -- reinforcing fabrics under embankments of soft sub-soils - a calculation method -- voorlopige richlijnen, eisen en keuringsmethoden voor de toepassing van geotextielen onder steenfunderingen -- ontwerpmethoden waterdoorlatende bodemverdedigingsconstructies -- ontwerpen met verticale drainage...
report 1985