Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Van Heezik, A.A.S. (author)
Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal in dit onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. Dit...
doctoral thesis 2007
document
Danner, H.S. (author), Van Duivendijk, H. (author)
Twee artikelen ovr de geschiedenis van de Nederlandse Waterbouw als aanzet voor een project over hierover geïnitieerd door de Provincie Noord-Holland. Het eerste artikel gaat over de Nederlandse inbreng in de waterbouw in de periode tot 1800, het tweede gaat over de meer recente periode.
report 2000
document
Thijssen, C.C.F. (author)
book 1999
document
Wittenberg, H. (author)
book 1999
document
Van der Spek, A.J.F. (author)
Onderzoekskader In het kader van het KUST*2000 programma van Rijkswaterstaat wordt onder meer onderzoek gedaan naar de grootschalige en lange-termijn ontwikkeling van de Nederlandse kust. Een goed begrip van de lange-termijn ontwikkeling van onze huidige kust in het verleden is essentieel voor het inzicht in de gevolgen van grootschalige...
report 1999
document
Somsen, G.J. (author)
book 1998
document
Davidse, J. (author)
book 1998
document
De Rijk, T. (author)
doctoral thesis 1998
document
Smid, H.J. (author)
book 1997
document
Van Veen, F.R. (author)
book 1996
document
Kersloot, J.M. (author)
book 1995
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Van den Ende, J.C.M. (author)
doctoral thesis 1994
document
Snelders, H.A.M. (author)
In opdracht van Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
book 1993
document
Oosterhoff, J. (author)
De techniek van het bouwen heeft in de loop van de eeuwen een aantal fasen van ontwikkeling doorgemaakt, met heuvels en dalen. Eén van de hoogtepunten was het bouwen door de Romeinen. Toen omstreeks 500 nC het Romeinse rijk uiteen viel raakten, althans voor wat West-Europa betreft, ook de bij deze cultuur behorende bouwmethoden een aantal eeuwen...
book 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1991
document
Prak, N.L. (author)
book 1991
document
Kuiper, J.A. (author)
De vernieuwing van een in formalisme en academisme vastgelopen vormentaal van architectuur en stadsuitleg tekende zich in de eerste helft van deze eeuw af in twee stromingen: de ene hechtte grote waarde aan zintuiglijke, visuele kwaliteiten en het gebruik van natuurlijke materialen, waarbij grote aandacht werd gegeven aan het specifieke en...
book 1991
document
Van Duin, L. (author), Graafland, A.D. (author)
book 1991
document
Grüben, R.J.W.M. (author)
book 1990
Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages