Searched for:
(1 - 20 of 75)

Pages

document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Bolle, A. (author)
report 2006
document
Jagers, H.R.A. (author), Mosselman, E. (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2005
document
Van der Hee, I. (author)
Een kortdurende, (zeer) zware (noord-)noordwesterstorm over de noordelijke Noordzee veroorzaakte aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Sinds de middelbare stormvloed van 28 januari 1994 was de waterstand bij Hoek van Holland niet meer zo hoog geweest. Tijdens het passeren van de stormvloed zijn de stormvloedkeringen in de Oosterschelde...
report 2003
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Kleinhans, M.G. (author)
Sand transport processes and sediment and bedform dynamics are reviewed with emphasis on the measured processes on the shoreface between the seaward edge of the surfzone and the upper continental shelf on time scales from seconds to a year. The studies reviewed here were done off California, in the northern Gulf of Mexico, at Nova Scotia, on the...
report 2002
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Helvert, M.A.G. van (author)
report 2002
document
Häglund, M. (author), Svensson, P. (author)
Many coastal areas in Vietnam suffer from erosion. One of the worst affected areas is the Hai Hau beach, located in the Red River delta in northern Vietnam. Over the last hundred years, vast parts of the beach have eroded at an average rate of approximately 25 m per year. Important agricultural land has vanished into the sea and families have...
report 2002
document
Wang, Z.B. (author)
report 2001
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), De Vriend, H.J. (author)
Theoretical study on tidal asymmetry and application to the Westerschelde estuary.
report 1999
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Na het succesvol analyseren van echolodingen uit 1997 (in de Bovenrijn en de Waal) werd er besloten om enkele oude echolodingen van hoogwaters tussen 1989 en 1995 op dezelfde manier te analyseren. Uit deze analyse moeten de duinontwikkeling en het bodemtransport in de Bovenrijn en de Waal naar voren komen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het...
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Lenders, Roger (author), van Maren, Bas (author), Mol, Jan-Willem (author)
Kribvakmetingen Druten/Ochten juli 1996 tot april 1997. Onderzoek naar de sedimenthuishouding van een viertal kribvakken langs de Waal. Het onderzoek betreft een studie naar de hydrodynamische invloed van scheepvaart op de sedimenthuishouding en de invloed van eolisch zandtransport op de sedimenthuishouding in vier kribvakken langs de Waal. Het...
report 1998
document
Wang, Z.B. (author)
report 1997
document
Ahmed, S. (author), Louters, T. (author)
Residual Tidal Volume and Sediment Transport Patterns in the Lower Meghna Estuary During Premonsoon and Postmonsoon - An Analysis of Available LRP Data Collected During 1986-94.
report 1997
document
Laboyrie, H.P. (author), V/d Wollenberg, N.A.M. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voert Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd ten behoeve van correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden er metingen verricht om...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
CHAPTER 1: INTRODUCTION 1.1 The need for coastal defence 1.2 The need for coastal conservation 1.3 The need for environmental guidance CHAPTER 2: LEGAL AND ADMINISTRATIVE BACKGROUND 2.1 Coastal defence legislation and responsibilities 2.2 Environmental legislation and responsibilities 2.3 The Planning System 2.4 Environmental Assessment 2.5...
report 1995
Searched for:
(1 - 20 of 75)

Pages