Searched for:
(1 - 20 of 96)

Pages

document
Jose Alonso, J.J. (author)
Different measures will be executed in the framework PKB “Room for the River” in order to lower the water levels in the river area during normative high discharges. The plan Ontpoldering Noordwaard is one of them and has as aim to inundate parts of the Noordwaard during high discharges. Water coming from the Nieuwe Merwede as result of high...
report 2010
document
Sewagudde, S. (author)
The objective of this study is to develop a methodology for hybrid modelling of sedimentation in a coastal basin or large shallow lake where physically based and data driven approaches are combined. This research was broken down into three blocks. The first block explores the possibility of approximating a physically based model using a data...
report 2008
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Bolle, A. (author)
report 2006
document
Jagers, H.R.A. (author), Mosselman, E. (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2005
document
Van der Hee, I. (author)
Een kortdurende, (zeer) zware (noord-)noordwesterstorm over de noordelijke Noordzee veroorzaakte aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Sinds de middelbare stormvloed van 28 januari 1994 was de waterstand bij Hoek van Holland niet meer zo hoog geweest. Tijdens het passeren van de stormvloed zijn de stormvloedkeringen in de Oosterschelde...
report 2003
document
Yossef, M.F.M. (author)
Report on a physical scale model test in the Fluid Mechanics lab on the effect of groynes on the bed and sediment transport in rivers.
report 2003
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Kleinhans, M.G. (author)
Sand transport processes and sediment and bedform dynamics are reviewed with emphasis on the measured processes on the shoreface between the seaward edge of the surfzone and the upper continental shelf on time scales from seconds to a year. The studies reviewed here were done off California, in the northern Gulf of Mexico, at Nova Scotia, on the...
report 2002
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Helvert, M.A.G. van (author)
report 2002
document
Häglund, M. (author), Svensson, P. (author)
Many coastal areas in Vietnam suffer from erosion. One of the worst affected areas is the Hai Hau beach, located in the Red River delta in northern Vietnam. Over the last hundred years, vast parts of the beach have eroded at an average rate of approximately 25 m per year. Important agricultural land has vanished into the sea and families have...
report 2002
document
Wang, Z.B. (author)
report 2001
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), De Vriend, H.J. (author)
Theoretical study on tidal asymmetry and application to the Westerschelde estuary.
report 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Het verschijnsel ontmenging is al sinds lang een bekend fenomeen bij ontwerpers en constructeurs van granuiaire constructies. Desalniettemin is nog altijd erg weinig bekend over de aard en de omvang van de gevolgen die het optreden van dit verschijnsel voor het functioneren van een constructie kan hebben. Tot op heden bleven de beschouwingen...
report 1998
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Na het succesvol analyseren van echolodingen uit 1997 (in de Bovenrijn en de Waal) werd er besloten om enkele oude echolodingen van hoogwaters tussen 1989 en 1995 op dezelfde manier te analyseren. Uit deze analyse moeten de duinontwikkeling en het bodemtransport in de Bovenrijn en de Waal naar voren komen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het...
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Booij, R. (author)
Deze notitie beschrijft de resultaten van een inleidend onderzoek naar de mechanismen van de erosie van de basislaag onder geometrisch open filters. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de beter onderzochte erosie van de bodem van een waterloop zonder beschermende filterlaag. Op basis van metingen van Van Os (1998) in een inleidend...
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 96)

Pages