Searched for:
(1 - 10 of 10)
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
Verslag van de gelijknamige OTB-studiedag op 9 februari 1995
book 1995
document
Heeger, H. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1995
document
Van Rosmalen, B. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1994
document
Elsinga, M. (author), Holman, J. (author)
Deze evaluatie is het produkt van een samenwerking tussen Nieuw Den Helder Plus en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB). Het OTB verricht in opdracht van de (inmiddels opgeheven) Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit een onderzoek genaamd 'Kleine criminaliteit en naoorlogse etagebouw'. Doel van dit onderzoek...
book 1991
document
Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Van der Ven, H. (author)
book 1989
document
Vermeeren, J. (author)
De Falgabuurt is een wijk in Den Helder, gebouwd in de jaren vijftig. Kenmerkend voor deze wijk is het grote aantal flatblokken van vier bouwlagen: deels ontsloten via portieken, deels via galerijen. Met name in deze laatste groep flatblokken ontstonden in de jaren 70 de eerste problemen. Deze problemen werden zo ernstig, dat reeds in 1976 werd...
book 1989
document
Adrianow, S. (author)
In de nota Jeugdbeleid (1984) wordt gesteld dat de eerste verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid bij de sociale verbanden ligt, waarin de jeugdigen opgroeien. De overheid heeft hierin een voorwaardenscheppende taak. In het jeugdbeleid geldt huisvesting als een belangrijke factor in de ontwikkeling van...
book 1989
document
Overeem, J. (author), Jansen, G.H. (author)
book 1981
Searched for:
(1 - 10 of 10)