Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiƫnten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Janssen, C.M. (author), Hout, G. van der (author)
report 1997
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
Janssen, P.P. (author), Schijf, J.B. (author)
Calculation method for water movement induced by ships in canals
report 1953
document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Janssen, P.C. (author)
report 1997
document
Janssen, J.P.F.M. (author), Jorissen, R.E. (author)
In 1989 the Dutch government decided to build a storm surge barrier in the New Waterway near Rotterdam being a good and cheap alternative for the necessary strengthening of dikes along the lower regions of the Dutch rivers Rhine and Meuse. To be feasible the barrier had to meet several goals. The most important ones being : * closing frequency...
report 1991
document
Dongeren, A.R. van (author), Janssen, T.T. (author)
report 2001
document
Janssen, F.H.J. (author)
verslag van de meetvakken, vlakheidsmetingen, betonnen wegdek.
report 1952
document
Bruinsma, J. (author), Janssen, P.A.E.M. (author), Komen, G.J. (author), Peeck, H.H. (author), Saraber, M.J.M. (author), De Voogt, W.J.P. (author)
The purpose of this report is to give a description of the GONO computercode, which is operational at KNMI for many years now. The program was developed by J.W. Sanders, and its deep water version is based on a Norwegian wave prediction model. built by C. Haug in the sixties. Shallow water effects are however important in the southern part of...
report 1980
document
Helmer, W. (author), Litjes, G. (author), Overmars, W. (author), Barneveld, H. (author), Klink, A. (author), Sterrenburg, H. (author), Janssen, B. (author)
Hoe om te gaan met de Nederlandse riveren op een zodanige manier dat de natuur bevorderd wordt.
report 1992
Searched for:
(1 - 12 of 12)