Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages

OpenGovIntelligence Project Deliverable D4.1- Pilots and Evaluation Plan V1
OpenGovIntelligence Project Deliverable D4.1- Pilots and Evaluation Plan V1: Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data
OpenGovIntelligence Project Deliverable D5.1- Dissemination and Exploitation Plan V1
OpenGovIntelligence Project Deliverable D5.1- Dissemination and Exploitation Plan V1
CERISE - Combining energy and spatial information standards as enabler for smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D4.1 Semantic mappings to harmonize energy, geo and government-related information models. Work package 40
CERISE - Combining energy and spatial information standards as enabler for smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D4.1 Semantic mappings to harmonize energy, geo and government-related information models. Work package 40
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Scientific Report; Final Report | Version 31/03/2014
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Scientific Report; Final Report | Version 31/03/2014
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Executive Summary, Final Report | Version 31/03/2014
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Executive Summary, Final Report | Version 31/03/2014
CERISE - Combineren van energie en ruimte informatie standaarden als enabler voor smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D2.1 Use case energy balancing information facility. Werkpakket 20
CERISE - Combineren van energie en ruimte informatie standaarden als enabler voor smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D2.1 Use case energy balancing information facility. Werkpakket 20
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Main Report, Final Report Version 31/03/2014
North Sea STAR Spreading Transnational Results; Targeted Analysis 2013/2/23; Main Report, Final Report Version 31/03/2014
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
D1.1 Inventarisatie Use Cases: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
D1.1 Inventarisatie Use Cases: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 5 Pilot
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 5 Pilot "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland"
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 6 Eindrapportage
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 6 Eindrapportage "Participatie en social learning in de Delta"
Strandlopers: Inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving
Strandlopers: Inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving
De ecologie van de zandige kust van Nederland: Inventarisatie van het marcobenthos van zand en brandingszone
De ecologie van de zandige kust van Nederland: Inventarisatie van het marcobenthos van zand en brandingszone
De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden
De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden
Best Mast: a new way to design a rig
Best Mast: a new way to design a rig
Analysis of low frequency waves at Petten
Analysis of low frequency waves at Petten
Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied: Een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied: Een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
Sediment transport for two sands with different grain diameters under combined wave-current sheet flow conditions, part I: Data report
Sediment transport for two sands with different grain diameters under combined wave-current sheet flow conditions, part I: Data report
Intertidal beach level estimations from video images
Intertidal beach level estimations from video images
Gewichts- en zwaartepuntsschating van de impuls, gebaseerd op issue C
Gewichts- en zwaartepuntsschating van de impuls, gebaseerd op issue C
Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages