Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages

Evaluatie aanbodmodel Zaanstad: Beleving, zoekgedrag en slaagkansen van woonboninstuurders
Evaluatie aanbodmodel Zaanstad: Beleving, zoekgedrag en slaagkansen van woonboninstuurders
Haken en ogen aan huren en kopen: Aanzet tot gezamenlijk beleid in Den Haag
Haken en ogen aan huren en kopen: Aanzet tot gezamenlijk beleid in Den Haag
Evaluatie aanbodmodel Amsterdam: Woningzoekenden en hun zoekstrategieën, slaagkansen, begrip en waardering voor het nieuwe model
Evaluatie aanbodmodel Amsterdam: Woningzoekenden en hun zoekstrategieën, slaagkansen, begrip en waardering voor het nieuwe model
Evaluatie aanbodmodel Amstel-Meerlanden: Beleving en slaagkansen van woonboninstuurders
Evaluatie aanbodmodel Amstel-Meerlanden: Beleving en slaagkansen van woonboninstuurders
Aanbodgerichte woonruimteverdeling: Ervaringen met het Delftse model en varianten
Aanbodgerichte woonruimteverdeling: Ervaringen met het Delftse model en varianten
Aanbodmodellen geïnventariseerd: Een landelijke verkenning van vormen van marktgerichte woonruimteverdeling en impressies van de verdelers
Aanbodmodellen geïnventariseerd: Een landelijke verkenning van vormen van marktgerichte woonruimteverdeling en impressies van de verdelers
Huren in de hofstad: De betaalbaarheid van het huren in de gemeente Den Haag
Huren in de hofstad: De betaalbaarheid van het huren in de gemeente Den Haag
Naoorlogse woonwijken: Oplossingsstrategieën rondom markt en klant
Naoorlogse woonwijken: Oplossingsstrategieën rondom markt en klant
Social rented housing in Europe: Policy, tenure and design
Social rented housing in Europe: Policy, tenure and design
Eigen-woningbezit onder lage-inkomensgroepen: Achtergronden en consequenties
Eigen-woningbezit onder lage-inkomensgroepen: Achtergronden en consequenties
Aanpak van naoorlogse probleemkomplexen
Aanpak van naoorlogse probleemkomplexen
Technisch beheer van sociale-huurwoningen: Principes, praktijk, perspectieven
Technisch beheer van sociale-huurwoningen: Principes, praktijk, perspectieven
Cascobouw in de huursector: Evaluatie van het jubileumproject van 93 afbouwwoningen in huizen
Cascobouw in de huursector: Evaluatie van het jubileumproject van 93 afbouwwoningen in huizen
Terugkoppeling van beheer naar ontwerp: Ervaringen in de sociale huursector
Terugkoppeling van beheer naar ontwerp: Ervaringen in de sociale huursector
De markt voor duurdere huurwoningen
De markt voor duurdere huurwoningen
De vrije-sectorwoningen: Een historische en ruimtelijke analyse
De vrije-sectorwoningen: Een historische en ruimtelijke analyse
Vrije-sectorwoningbouw; consequenties voor de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en de bouwnijverheid
Vrije-sectorwoningbouw; consequenties voor de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en de bouwnijverheid
Komplexen met verhuurbaarheidsproblemen in 1985 en 1988 in Noord-Brabant
Komplexen met verhuurbaarheidsproblemen in 1985 en 1988 in Noord-Brabant
Naar marktgericht woningbeheer: Flexibiliteit in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder bij onderhoud en service
Naar marktgericht woningbeheer: Flexibiliteit in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder bij onderhoud en service
Onderhoudsplanning van non-profit huurwoningen in perspectief: Een inventarisatie van zes onderhoudsplanningssystemen
Onderhoudsplanning van non-profit huurwoningen in perspectief: Een inventarisatie van zes onderhoudsplanningssystemen
Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages