Searched for:
(1 - 19 of 19)
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Heeger, H. (author)
book 1988
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1987
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Heeger, H. (author)
In dit boek staat de aanpak van naoorlogse woningkomplexen met ernstige verhuurbaarheidsproblemen centraal. Er wordt nagegaan met welke problemen de naoorlogse woningvoorraad wordt gekonfronteerd, hoe verhuurproblemen ontstaan, wat de omvang en de dynamiek van de verhuurproblemen zijn, welke maatregelen er genomen kunnen worden om de...
book 1993
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Van der Zon, F. (author)
book 1986
document
Van Oosten, A. (author)
book 1988
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1986
document
Swets, H.L. (author)
Het aanbod van voldoende woningen voor huishoudens met een laag inkomen, is maatschappelijk gewenst. Deze overtuiging heeft de Stichting Bouwresearch ertoe gebracht om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om goedkopere nieuwbouwwoningen te realiseren. De noodzaak daartoe wordt versterkt door het inkrimpen van de goedkopere...
book 1991
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1985
document
Adrianow, J.A. (author)
book 1988
document
Backx, S.A.A. (author), Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1990
document
Woltgens, E. (author), Prins, B. (author)
book 1997
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Hoederdos, A.L.M. (author), Metselaar, A.W.C. (author)
book 1985
document
Hilkhuysen, G.L.M. (author), Louwen, E. (author), Maat, C. (author)
book 1997
document
Hilkhuysen, G.L.M. (author), Louwen, E. (author), Maat, C. (author)
book 1997
Searched for:
(1 - 19 of 19)