Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages

Woonlasten van studenten: Een onderzoek in Delft, Eindhoven en Leiden
Woonlasten van studenten: Een onderzoek in Delft, Eindhoven en Leiden
Huurbepaling van nieuwbouw en huuraanpassingen in de voorraad
Huurbepaling van nieuwbouw en huuraanpassingen in de voorraad
Woonuitgaven: Een volkshuisvestingsprobleem?
Woonuitgaven: Een volkshuisvestingsprobleem?
Woonlasten en doelstellingen van volkshuisvestingsbeleid
Woonlasten en doelstellingen van volkshuisvestingsbeleid
De ontwikkeling van de woonuitgaven in de huursector, 1986-2000: Een herberekening van de ontwerp nota volkshuisvesting in de jaren negentig
De ontwikkeling van de woonuitgaven in de huursector, 1986-2000: Een herberekening van de ontwerp nota volkshuisvesting in de jaren negentig
De verdeling van de individuele woonuitgaven 1982-1994: De koopsector
De verdeling van de individuele woonuitgaven 1982-1994: De koopsector
Woonuitgaven, woonkwaliteit en woningproduktie: Inventarisatie van nederlandse statistieken
Woonuitgaven, woonkwaliteit en woningproduktie: Inventarisatie van nederlandse statistieken
Wonen in groeikernen: Segregatie of stille armoede? De woonuitgavenontwikkeling in de periode 1992-2000
Wonen in groeikernen: Segregatie of stille armoede? De woonuitgavenontwikkeling in de periode 1992-2000
Woonuitgaven en woonkosten van huishoudens
Woonuitgaven en woonkosten van huishoudens
Woonlasten- en inkomensbegrippen in onderzoek en statistiek
Woonlasten- en inkomensbegrippen in onderzoek en statistiek
Woningkwaliteit en woonuitgaven van de sociale en licht gesubsidieerde sector; een verkenning van de relatieve marktpositie
Woningkwaliteit en woonuitgaven van de sociale en licht gesubsidieerde sector; een verkenning van de relatieve marktpositie
De huisvestingssituatie in Nederland, 1900-1982: Lange termijn ontwikkeling in de hoogte en de verdeling van woonlasten
De huisvestingssituatie in Nederland, 1900-1982: Lange termijn ontwikkeling in de hoogte en de verdeling van woonlasten
Huren in Alkmaar betaalbaar?: De woonuitgaven in een voormalige groeikern
Huren in Alkmaar betaalbaar?: De woonuitgaven in een voormalige groeikern
Balans van het onderzoeksprojekt 'Woonlasten en woonlastenbeleid'
Balans van het onderzoeksprojekt 'Woonlasten en woonlastenbeleid'
Subsidiering van de volkshuisvesting
Subsidiering van de volkshuisvesting
Woonuitgavenonderzoek bovenminimale-inkomensgroepen in de huursector
Woonuitgavenonderzoek bovenminimale-inkomensgroepen in de huursector
Relaties tussen woonlasten en woning- resp. bewonerskenmerken: Inventarisatie van statistische gegevens in Nederland
Relaties tussen woonlasten en woning- resp. bewonerskenmerken: Inventarisatie van statistische gegevens in Nederland
De begrippen inkomen en woonlasten in de regelgeving
De begrippen inkomen en woonlasten in de regelgeving
Lokale woonlastenonderzoekingen als maatschappelijk signaal
Lokale woonlastenonderzoekingen als maatschappelijk signaal
Het woonuitgavenmodel: De Amsterdamse versie
Het woonuitgavenmodel: De Amsterdamse versie
Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages