Searched for:
(1 - 19 of 19)
Onderzoek naar een plastisch uitvoerbare constructie van een vleugelhuid, geschikt voor grenslaagafzuiging ten behoeve van weerstandsvermindering: De bouw van het tweede proefstuk
Onderzoek naar een plastisch uitvoerbare constructie van een vleugelhuid, geschikt voor grenslaagafzuiging ten behoeve van weerstandsvermindering: De bouw van het tweede proefstuk
Enige berekeningen en opmerkingen betreffende een anti-tolvlucht parachute aan het vliegtuig Fokker S-12, PH-NDC
Enige berekeningen en opmerkingen betreffende een anti-tolvlucht parachute aan het vliegtuig Fokker S-12, PH-NDC
De prestaties van de afzuiginstallatie in het vliegtuig Fokker S-12X, PH-NDC, gemeten aan de grond en in de vlucht
De prestaties van de afzuiginstallatie in het vliegtuig Fokker S-12X, PH-NDC, gemeten aan de grond en in de vlucht
Beschrijving van een vijfparameter profielfamilie
Beschrijving van een vijfparameter profielfamilie
Low speed aerodynamic characteristics of an 18% thick airfoil section designed for the all-flying tailplane of the M-300 sailplane
Low speed aerodynamic characteristics of an 18% thick airfoil section designed for the all-flying tailplane of the M-300 sailplane
Enige karakteristieke grootheden van von Karman-Trefftz profielen
Enige karakteristieke grootheden van von Karman-Trefftz profielen
Enige karakteristieke grootheden van het eerste profiel van Muller
Enige karakteristieke grootheden van het eerste profiel van Muller
Enige karakteristieke grootheden van het tweede profiel van Muller
Enige karakteristieke grootheden van het tweede profiel van Muller
Over de langste koorde van het Von Karman-Trefftz profiel
Over de langste koorde van het Von Karman-Trefftz profiel
Over de langste koorde van het eerste profiel van Muller
Over de langste koorde van het eerste profiel van Muller
Over de interpolatie methode van Schoenberg bij de berekening van profielcoordinaten
Over de interpolatie methode van Schoenberg bij de berekening van profielcoordinaten
Over de funktie e^sigma(theta) en de snelheidsverdeling om Eppler-profielen
Over de funktie e^sigma(theta) en de snelheidsverdeling om Eppler-profielen
De conforme afbeelding van het profiel NACA 64(2)A015
De conforme afbeelding van het profiel NACA 64(2)A015
Enige opmerkingen over de langste koorde van een willekeurige vleugelprofiel
Enige opmerkingen over de langste koorde van een willekeurige vleugelprofiel
Ontwerp glycolenfabriek
Ontwerp glycolenfabriek
Ontwerp glycolenfabriek: Deel 1: glycolenreactor, deel 2: ontwatering, deel 3: glycolenscheiding
Ontwerp glycolenfabriek: Deel 1: glycolenreactor, deel 2: ontwatering, deel 3: glycolenscheiding
Extractieve kristallisatie van natriumchloride uit geconcentreerde oplossingen
Extractieve kristallisatie van natriumchloride uit geconcentreerde oplossingen
Duurzaam onderhoud van gevelopeningen: Achtergrondrapport
Duurzaam onderhoud van gevelopeningen: Achtergrondrapport
Test result and analysis report on prototype tests on clamped revetments in Zeeland: Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland
Test result and analysis report on prototype tests on clamped revetments in Zeeland: Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland
Searched for:
(1 - 19 of 19)