Searched for:
(1 - 20 of 271)

Pages

document
Wijnberg, K.M. (author), Nijhuis, S. (author), Hulscher, SJMH (author), van Bergen, J. (author), Meijer, V.J. (author), Hoonhout, B. (author), Janssen, M. (author), Hoekstra, J.D. (author), de Groot, A.V. (author), Goessen, P. (author), van Gelder-Maas, C. (author)
abstract 2017
document
Straub, A. (author), Van Kessel, J. (author), Kooijman, D.C. (author), Meijer, F.M. (author)
Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar het woningontwerp op Vinexlocaties. Centraal thema in het onderzoek is de aansluiting van het woningaanbod op de woningvraag nu en in de toekomst. Het onderzoek is op eigen initiatief van het Onderzoeksinstituut OTB geëntameerd. Het is gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het...
book 1999
document
Meijer, F. (author), Adrianow, S. (author)
book 1997
document
Meijer, F.M. (author), Philipsen, E. (author)
book 1998
document
Meijer, F. (author), Smid, I. (author)
book 1994
document
Metselaar, A. (author), Meijer, F. (author)
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Meijer, F.M. (author), Quist, H.J. (author), Priemus, H. (author), Winter, H.B. (author), Bregman, A.G. (author), Lubach, D.A. (author)
Dit boek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen: -Onderzoeksinstituut OTB, Delft -Instituut voor Bouwrecht, Den Haag -Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, RU Groningen
book 1995
document
Meijer, F.M. (author), Visscher, H.J. (author), Sheridan, L. (author)
book 2002
document
Meijer, F. (author), Van der Zon, F. (author)
book 1996
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Meijer, F. (author)
book 1992
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
book 1998
document
Meijer, F. (author)
book 1997
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Wisman, W.H. (author), Meijer, H.C. (author), Bart, C.C.J. (author)
book 1990
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Meijer, F. (author)
Onderzoek in opdracht van de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Criminele Organisaties.
book 1995
document
Meijer, F.M. (author), Sjoer, E. (author), Trip, A.M. (author)
book 1996
document
Meijer, G.C.M. (author)
In opdracht van Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft
book 1998
Searched for:
(1 - 20 of 271)

Pages