Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Meijer, F. (author)
book 1987
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
book 1988
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
Dit boek is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen RIW, Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB).
book 1988
document
Meijer, F. (author), Metselaar, A. (author)
book 1989
document
Metselaar, A. (author), Meijer, F. (author)
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Wisman, W.H. (author), Meijer, H.C. (author), Bart, C.C.J. (author)
book 1990
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Meijer, F. (author)
book 1992
document
Meijer, F. (author)
book 1993
document
Meijer, F. (author), Smid, I. (author)
book 1994
document
Meijer, F.M. (author), Quist, H.I. (author), Priemus, H. (author), Winter, H.B. (author), Bregman, A.G. (author), Lubach, D.A. (author)
Dit boek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen: Onderzoeksinstituut OTBm, Delft Instituut voor Bouwrecht, Den Haag Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, RU Groningen
book 1994
document
Meijer, F.M. (author), Quist, H.J. (author), Priemus, H. (author), Winter, H.B. (author), Bregman, A.G. (author), Lubach, D.A. (author)
Dit boek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen: -Onderzoeksinstituut OTB, Delft -Instituut voor Bouwrecht, Den Haag -Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, RU Groningen
book 1995
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Meijer, F. (author)
Onderzoek in opdracht van de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Criminele Organisaties.
book 1995
document
Meijer, F. (author), Van der Zon, F. (author)
book 1996
document
Meijer, F.M. (author), Sjoer, E. (author), Trip, A.M. (author)
book 1996
document
Meijer, F. (author), Adrianow, S. (author)
book 1997
document
Meijer, F. (author)
book 1997
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages