Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Meijer, A. (author), Hasselaar, E. (author), Snepvanger, C.A.M. (author)
In deze literatuurstudie is de huidige (inter)nationale literatuur over de relaties tussen binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties voor Nederlandse scholen en kindercentra bestudeerd door de Technische Universiteit Delft. Er is gekeken naar zowel de huidige stand van zaken wat betreft het binnenmilieu op scholen en kindercentra, als naar de...
report 2007
document
Meijer, A. (author), Hasselaar, E. (author), Visscher, H.J. (author)
report 2012