Searched for:
(1 - 17 of 17)
document
Meijer, K.L. (author)
report 1981
document
Roelvink, J.A. (author), Reniers, A. (author), Meijer, T.J. (author)
In this abstract we discuss the analysis of wave and profile measurements in the Grosse Wellenkanal, reported in Dette & Uliczka (Coastal Sediments, 1988) of which the raw data were made available by J. Oelerich in January 1992. This analysis provides us with accurate data not only on the profile development, but also on the variation in time...
report 1990
document
Meijer, D.G. (author), Hofmans, G.J.C.M. (author), Otta, A.K. (author)
report 1992
document
Driel, G. van (author), Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Verhey, H.J. (author)
De uitgevoerde studie kent een drietal onderdelen: selectie relevante boegschroefinstallaties, bepaling initiele stroomsnelheid ter plaatse van de boegschroef, en bepaling van de stroomsnelheid in de boegstraal. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de geïnstalleerde typen boegschroefinstallaties resulterend in een drietal hoofdtypen. Van...
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Ruff, J.F. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Roelvink, J.A. (author), Meijer, T.J.G.P. (author)
report 1995
document
Verheij, H.J. (author), Meijer, D.G. (author), Kruse, G.A.M. (author), Smith, G.M. (author), Vesseur, M. (author)
report 1995
document
Van Berchum, A.M. (author), Coosen, J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
In dit rapport staat een integrale benadering van het beheer van zeedijken centraal. Aandachtspunten zijn behoud van cultuurhistorische waarden en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder die in de getijdezone (litoraal) en de vegetaties van zoutplanten in het supra-litoraal. In dit rapport wordt geen aandacht besteed aan...
report 1995
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
In 1992 werd een modelonderroek op prototypeschaal verricht naar de stabiliteit van een grasmat onder golfbelasting. Uit een zeedijk met een helling 1:4 bij het Friese Blija werden grasroden gestoken en onder dezelfde helling weer ingebouwd in de Deltagoot van WL. Er zijn zeven proeven uitgevoerd, waarvan twee daadwerkelijk betrekking hadden op...
report 1998
document
De Leeuw, C. (author), Meijer, M.L. (author)
In het kader van het project WONS*BRAK doet het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) langlopend onderzoek naar het herstel van estuariene gradienten (vaak zoet-zout overgangen genaamd) in het Nederlandse kustgebied. Als onderdeel van dit project is een studie naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout...
report 2003
document
Passchier, R.H. (author), Maaten, R. (author), Meijer, K.S. (author)
report 2005
document
Meijer, K.S. (author), Nolte, A.J. (author)
report 2006
document
Boudewijn, T.J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
De komende jaren is groot onderhoud gepland aan de beide havenhoofden bij IJmuiden. Hierbij zullen nieuwe betonblokken op de havenhoofden worden aangebracht. De havenhoofden behoren tot de vijf belangrijkste overwinteringsgebieden in Nederland voor de paarse strandloper. Deze soort foerageert op en tussen de betonblokken. Een grootschalige...
report 2007
document
Meijer, K. (author), Delsman, J. (author), Van Duinen, R. (author), Gotjé, W. (author), Van der Kolff, G. (author), Kramer, N. (author), De Wit, A. (author)
Een seizoensgebonden peilbeheer in het IJsselmeergebied, waarbij in het voorjaar het peil hoger wordt opgezet en in de zomer verder uitzakt, lijkt zowel voor zoetwatervoorziening als voor het versterken van natuurwaarden interessant. In verschillende studies, workshops en beleidsdocumenten is aan dit peilbeheer gerefereerd en gerekend. Aan...
report 2009
Searched for:
(1 - 17 of 17)