Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Van Berchum, A.M. (author), Coosen, J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
In dit rapport staat een integrale benadering van het beheer van zeedijken centraal. Aandachtspunten zijn behoud van cultuurhistorische waarden en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder die in de getijdezone (litoraal) en de vegetaties van zoutplanten in het supra-litoraal. In dit rapport wordt geen aandacht besteed aan...
report 1995