Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Klamer, Pim (author), Gruis, V.H. (author), Bakker, Cok (author)
Purpose: Information verification is an important factor in commercial valuation practice. Valuers use their professional autonomy to decide on the level of verification required, thereby creating an opportunity for client-related judgement bias in valuation. The purpose of this paper is to assess the manifestation of client attachment risks...
journal article 2019
document
Klamer, Pim (author), Bakker, Cok (author), Gruis, V.H. (author)
The aim of this paper is to examine valuer judgement behaviour, by exploring the manifestation of task complexity in Dutch commercial valuation practice. For this purpose, we adopted a grounded theory approach and undertook 18 in-depth interviews with senior valuation professionals across the Netherlands. Our findings indicate a strong...
journal article 2018
document
Klamer, Pim (author), Bakker, Cok (author), Gruis, V.H. (author)
Valuation judgement bias has been a research topic for several years due to its proclaimed effect on valuation accuracy. However, little is known on the emphasis of literature on judgement bias, with regard to, for instance, research methodologies, research context and robustness of research evidence. A synthesis of available research will...
journal article 2017
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
Klamer, H.J.C. (author), Jorritsma, J. (author), Van Vliet, L. (author), Smedes, F. (author), Bakker, J.F. (author)
Uit onderzoek naar de consequenties van een herziening van de normering voor zoute baggerspecie, het invoeren van de Chemie-Toxiciteit-Toets (CCT), is naar voren gekomen dat extracten van baggerspecie uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl activiteit laten zien in een biologische test voor dioxine-achtige toxiciteit (DR-CALUX). Onderzocht is welke...
report 2004
Searched for:
(1 - 5 of 5)