Searched for:
(1 - 18 of 18)
document
Janse, H. (author)
Kappen van grote gebouwen en woonhuizen zijn in Nederland tot ver in de 19de eeuw altijd van hout gemaakt. Er is een grote verscheidenheid aan constructiewijzen. In dit boek komen houten kapconstructies aan de orde uit de periode tussen 1000 en 1940. De tijdspanne is in drie perioden onderverdeeld. De eerste periode behandelt de middeleeuwen tot...
book 1989
document
Heesters, J.H.P. (author)
'Vier eeuwen behang' beschrijft de geschiedenis van de wandbespanning in Nederland. De eerste kostbare veloutéwandbespanning was slechts weggelegd voor de beter gesitueerden. Met de opkomst in de 19de eeuw van het zogenaamde ' papier zonder einde' kon ook de gewone burger de wanden van zijn woning verfraaien met dessins en kleuren die vaak nog...
book 1988
document
Van der Pols, K. (author)
In 'De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland, 1770- 1870' beschrijft de auteur, ir. K. van der Pols, de ontwikkeling van het door stoom gedreven bemalingswerktuig in Nederland vanaf de veelal omstreden experimentele fase in 1770 tot aan de meer algemeen aanvaarde techniek in 1870. Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de...
book 1984
document
Brouns, R. (author), Ruiter, F. (author)
In "Boerderijen langs de Giessen" schetsen de auteurs de ontwikkeling van boerderijen in de Alblasserwaard. Bouwhistorisch onderzoek achterhaalde de wijze waarop boeren eeuwenlang in hun bedrijfsgebouwen woonden en werkten. Keer op keer werden de boerderijen aangepast of na een watervloed hersteld. Zo ontstond de karakteristieke Alblasserwaardse...
book 1986
document
Oosterhoff, J. (author)
book 1990
document
Thijssen, C.C.F. (author)
book 1999
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Harmsen, T.W. (author)
In 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' wordt een beschrijving gegeven van het even en het werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen, die leefde van circa 1628 tot 1717. Aan de hand van deze levensbeschrijving en werkmethoden van deze prominente landmeter wordt op originele wijze inzicht gegeven in de historie van de landmeetkunde en...
book 1978
document
Micheels, S. (author)
In deze skriptie wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom het basisbesluit (het besluit waarin de Rijksdienst voor het Nationale Plan haar wettelijke grondslag kreeg) juist zo geworden is, als het op 15 mei 1941 werd afgekondigd. Het beantwoorden van die vraag vereist inzicht in verschillende faktoren, die van invloed zijn geweest op de...
book 1978
document
Van Heijningen-de Zoete, J.C. (author), Van Ameron, H.W.J. (author)
Leven en werk van de kunstschilder Hendrik Jan (1776-1833) en diens zoon Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1874) zijn nauw verbonden met het kunstonderwijs in Arnhem en Leiden. De vroegste geschiedenis van de Arnhemse Kunstakademie is niet te denken zonder de invloed van Hendrikjan van Amerom. Als "eerste tekenmeester" bepaalde hij dertig jaar...
book 1987
document
Cremers, E. (author), Kaaij, F. (author), Steenbergen, C.M. (author)
book 1981
document
Klijn, E.H. (author), Koolma, H.M. (author)
De volkshuisvesting is de afgelopen jaren een probleem rijker geworden: het verval van naoorlogse woningcomplexen. Het is een probleem dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. De landelijke pers vindt er regelmatig stof in voor aangrijpende verhalen. Het woord betonrot is uitgevonden en gemeengoed geworden. Gemor tegen de 'moderne...
book 1987
document
Speet, B.M.J. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
Dit boek is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen RIW, Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB).
book 1988
document
Minis, S.E. (author), De Heer, A.R.E. (author)
Uitgave van Stichting Leids Kunsthistorisch Jaarboek.
book 1985
document
Prak, N.L. (author)
book 1991
document
Galjaard, J. (author)
In dit boekje wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden tot nieuwbouw in het historische stadje Veere op Walcheren. Op basis van een aantal deelstudies, betrekking hebbend op achtereenvolgens de bestaande planvorming, historische achtergronden, funktionele omstandigheden en visuele karakteristieken wordt een...
book 1986
Searched for:
(1 - 18 of 18)