Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
De Vries, M. (author)
College "Materiaaltransport B.O.", sedimenttransport in rivieren.
lecture notes 1971
document
De Vries, M. (author)
inleiding rivierkunde, morfologische processen, gebruik van rivieren (sedimentonttrekking, wateronttrekking, zandvangen, drainage en hoogwaterbeveiliging, scheepvaart), ingrepen in rivieren, kanalisatie.
lecture notes 1990