Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
De Vries, M. (author)
inleiding rivierkunde, morfologische processen, gebruik van rivieren (sedimentonttrekking, wateronttrekking, zandvangen, drainage en hoogwaterbeveiliging, scheepvaart), ingrepen in rivieren, kanalisatie.
lecture notes 1990
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding - Het water (hydrologie, waterloopkunde, waterkwaliteit) - De vaste stof (geologische aspekten, sediment) - riviermorfologie - rivieronderzoek - rivierwerken (regulering, oever en bodemverdediging, waterstandsregulering) - Toepassingen (hoogwaterbeheersing, watervoorziening, scheepvaart, waterkracht, afvalverwijdering,...
lecture notes 1978
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegdiktaat rivierwerken.
lecture notes 1974
document
De Vries, M. (author)
College "Materiaaltransport B.O.", sedimenttransport in rivieren.
lecture notes 1971
Searched for:
(1 - 5 of 5)