Searched for:
(1 - 7 of 7)
document
Visser, P.J. (author)
Een verkenning van omvang, oorzaken, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke maatregelen.
report 2000
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
Stive, M.J.F. (author)
In the first phase of the detailed nodelling of cross-shore sediment transport under random waves a model is constructed which adopts a vertically integrated transport description for sheetflow situations. The formulation of the transport as a function of the instantaneous velocity field is based on the approach of Bailard (1981). This approach...
conference paper 1985
document
Ribberink, J.S. (author)
In Chapter I a derivation of the equations and an extension of the mathematical model will be carried out. The sediment-mixture is separated in a number of fractions - each with a representative grain size - and the equations describing the sediment-movement are split up for every fraction separately. In order to get some insight in the new...
report 1980
document
Geldof, H.J. (author)
Bij de berekening van het sedimenttransport door een stroom met een dwarsdoorsnede waarvan de diepte niet veel kleiner is dan de breedte, kan men niet zonder meer de formules voor oneindig brede stromen toepassen. De zijwanden, van de goot of het kanaal beïnvloeden de grootte van de schuifspanning langs de bodem. Omdat ook bij de proeven over...
report 1975
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat Sectie waterbouwkunde. Basis van sedimenttransportberekeningen, aanpak van Shields.
lecture notes 1971
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967
Searched for:
(1 - 7 of 7)