Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages

Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband
Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband: Een kwantitatief onderzoek naar de kostenstructuur van de publieke gezondheidszorg in Nederlandse gemeenten 2008-2016
Wegen gewogen
Wegen gewogen: Een empirisch onderzoek naar de kosten en doelmatigheid van het decentrale wegbeheer tussen 2008 en 2014
Inter-municipal cooperation, economies of scale and cost efficiency
Inter-municipal cooperation, economies of scale and cost efficiency: an application of stochastic frontier analysis to Dutch municipal tax departments
Doelmatig huisvesten
Doelmatig huisvesten: Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen krimp, schaal, rolverdelingen en de doelmatigheid van onderwijshuisvesting in het basisonderwijs
Doelmatig aanbesteden
Doelmatig aanbesteden: Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen aanbestedingskenmerken en de kostendoelmatigheid van concessies in het regionaal openbaar vervoer
Illusies over fusies
Illusies over fusies: "Is big echt wel zo beautiful?"
Productiviteit van overheidsbeleid
Productiviteit van overheidsbeleid: Deel II, De Nederlandse zorg, 1980-2013
Lasten van (samen) belasten
Lasten van (samen) belasten
Lasten van (samen) belasten
Lasten van (samen) belasten: Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Doelmatige dienders: Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages