Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages

Increasing the effect of peer review
Increasing the effect of peer review
Evaluating the strategic capacity of collaborative spatial planning initiatives by the performance of its process, output and outcomes: The case of the southern Randstad Holland
Evaluating the strategic capacity of collaborative spatial planning initiatives by the performance of its process, output and outcomes: The case of the southern Randstad Holland
Kennis voor Deltabeslissingen: Grootse plannen voor waterveiligheid
Kennis voor Deltabeslissingen: Grootse plannen voor waterveiligheid
Kennis van waarde
Kennis van waarde
Roles of environmental experts in practice
Roles of environmental experts in practice
Op zoek naar de ideale uitvoeringsopdracht voor grote projecten: Kennis in het groot in samenwerking met TU Delft
Op zoek naar de ideale uitvoeringsopdracht voor grote projecten: Kennis in het groot in samenwerking met TU Delft
The landscape of environmental Expertise
The landscape of environmental Expertise
Experts and expertise in the governance of infrastructures: Flood-risk management as an example
Experts and expertise in the governance of infrastructures: Flood-risk management as an example
Duurzaam bouwen door niet-specialist
Duurzaam bouwen door niet-specialist
Gemeentelijke bouwdrift: Een duur maar effectief beleidsinstrument
Gemeentelijke bouwdrift: Een duur maar effectief beleidsinstrument
Waterveiligheid in beweging - uitdagingen voor nieuwe instituties
Waterveiligheid in beweging - uitdagingen voor nieuwe instituties
The Institutionalization of Flood Protection: Issues in the Netherlands
The Institutionalization of Flood Protection: Issues in the Netherlands
Van Deltacommissie 1 tot Deltacommissie 2: Alleen preventie of ook kijken naar overstromingskansen?
Van Deltacommissie 1 tot Deltacommissie 2: Alleen preventie of ook kijken naar overstromingskansen?
Allemaal op de bok: Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid
Allemaal op de bok: Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid
Alles of niets? De betekenis van perceptie-, communicatie- en beleidsonderzoek bij Waterveiligheid
Alles of niets? De betekenis van perceptie-, communicatie- en beleidsonderzoek bij Waterveiligheid
Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water
Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water
Gevoel voor kennis: Emoties in de kennissamenleving
Gevoel voor kennis: Emoties in de kennissamenleving
Plannen met onderhoud – de maaiboot, of toch niet? Reflecteren op het maken van afspraken over publieke waarden binnen het waterschap
Plannen met onderhoud – de maaiboot, of toch niet? Reflecteren op het maken van afspraken over publieke waarden binnen het waterschap
Van visie tot interactieve uitvoering: Over publieke waarden
Van visie tot interactieve uitvoering: Over publieke waarden
Struinen door het planproces: Reflecteren op de operationalistie van publieke waarden
Struinen door het planproces: Reflecteren op de operationalistie van publieke waarden
Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages