Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Roelse, P. (author), Verhagen, H.J. (author)
In the Netherlands much land was captured from the sea. At the same time however along the coast severe losses of land occurred. The main reasons were sea level rise and effects of decreasing tidal volumes of estuaries. Besides there were the local effects of shifting tidal channels and periodical movements of the coastline. Building of groynes,...
conference paper 1991
document
Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author)
Serie artikelen uit Otar 1988-1990 over kustwaterbouw en kustbeleid gebaseerd op een bijscholingscursus voor technici van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Behandeld worden de golven bij de kust, getij en getijstromen, sedimenttransport, kustprocessen, kustverdediging na 1990
report 1988
document
Pilarczyk, K.W. (author), Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author), Adriaanse, L. (author), Consemulder, J. (author)
Beoogt de instanties, bedrijven of personen, die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Nederlandse kust, die noodzakelijke kennis over zandsuppleties te verschaffen. De diverse aspecten van kustverdediging door middel van zandsuppletie komen aan de orde: achtergrondinformatie over kustprocessen en kustlijnontwikkeling,...
report 1988