Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Verheij, H.J. (author), Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
Searched for:
(1 - 4 of 4)