Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Anonymus, A. (author)
Aan het onderzoek ligt de volgende tweeledige doelstelling ten grondslag: a Het inventariseren van een uitgewerkt beeld van de succesfactoren en knelpunten van de landelijke respectievelijk de regionale organisatie van de muskusrattenbestrijding; b Het doen van een uitgewerkt onderbouwd voorstel op welke wijze de succesfactoren verder te...
report 2006
document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport zal de berekening van de schade in de Zuidplaspolder dus beperkt blijven tot de schade aan de landbouw (gewassen, opstallen en bedrijfsvoering), woningen en inboedels. Deze schade is een gevolg van aangenomen zware wateroverlast in de gehele polder. Ten aanzien van de overige gevolgschade kan gesteld worden, dat een raming hiervan...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Enquete bij de waterschappen naar waargenomen schade.
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Aan de hand van gegevens verkregen enerzijds uit jarenlange waarnemingen in het veld, anderzijds uit studie en literatuuronderzoek, zal de levenswijze van de muskusrat, voornamelijk in relatie tot de waterkering, in het kort worden beschreven. Met behulp van een inventarisatie van onderzochte schadegevallen aan waterkeringen, wordt vervolgens...
report 1981
Searched for:
(1 - 4 of 4)