Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Anonymus, N.N. (author)
De beleidsnota start met een beschrijving van het gebied, zodat de reikwijdte helder is. De vier pijlers onder het beleid uit deze nota worden daarin beschreven. Het gaat daarbij om (water-)veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en het relevante bestaande...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Hoofdlijnen van het kabinetsbeleid t.a.v. water in de komende eeuw. Aanpak van wateroverlast en watertekort, relatie tussen ruimte en waterbeleid, kennisontwikkeling en financiering.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Kabinetsstandpunt inzake ruimte voor de rivier; anders omgaan met water; standpunt t.a.v. de nota waterbeleid 21e eeuw.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De in Europees verband vastgestelde Kaderrichtlijn Water moet in Nederland via diverse maatregelen geïmplementeerd worden. Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken.
report 2000
Searched for:
(1 - 4 of 4)