Searched for:
(1 - 20 of 386)

Pages

document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, A. (author)
-Invloed van bindmiddeleigenschappen op de prestaties van asfaltmengsels -Rheologische modellering van bitumineuze bindmiddelen -Complexe modulussen van bitumineuze bindmiddelen en mengsels -Het scheurgroeimechnisme in asfaltmengsels -Bepaling van het teergehalte in asfaltmonsters
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Doel van het deelprogramma Kust is om te komen tot een duurzaam veilige, sterke en mooie Noordzeekust. Het deelprogramma Kust zal daartoe verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficient verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en...
report 2011
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
Anonymus, A. (author)
Translation of two Dutch governmental reports about the decision to maintain the Dutch coastline by means of artificial beach nourishment and to maintain the coastline of 1990 (so in fact compensate all erosion by artificial beach replenishment).
report 1990
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van innovatieve projecten in Nederland m.b.t. waterkeren en waterkwaliteit
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
De cumulatieve korrelverdeling van een materiaal wordt in het algemeen met zeven discreet benaderd. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) heeft een standaard voor zeven opgesteld [21J. Er zijn twee soorten zeven, draadzeven en plaatzeven. Draadzeven bestaan uit een gevlochten net van draden. De draadzeven, die voornamelijk toegepast worden...
report 1985
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht taak en activiteiten van Rijkswaterstaat, met foto's en (detail) tekeningen van recente projecten; uitgave van bureau persooneelsvoorziening t.b.v. de werving van HTS studenten (2e druk, jaartal geschat)
report 1968
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken’ (TRGS). In dit technisch rapport worden benodigde schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optreden waterspanningen beschreven en handreikingen gegeven bij het opstellen van die schematiseringen. Tevens worden handreikingen gegeven...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Errata toegevoegd met name voor de Maas.
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands. Noord Holland (from IJmuiden to Den Helder), Texel and Vlieland.
report 1994
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2005
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijving van de fabriek voor de bouw van de prefab-filtermatten voor gebruik rond de stormvloedkering in de Oosterschelde
report 1982
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1969
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2003
Searched for:
(1 - 20 of 386)

Pages