Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Anonymus, A. (author)
Aan een waterkering en ook aan de bekleding van die waterkering worden steeds meer eisen gesteld. Was voorheen alleen de primaire functie van waterkeren van belang, tegenwoordig spelen steeds meer functies een rol bij de keuze van een bepaalde bekleding. De mate waarin een bekleding tegemoet komt aan de verschillende functies is van groot belang...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
The 'Committee on the Compaction of Asphalt Revetments of Dyke Slopes' (C.V.A.) was set up in 1965 at the initiative of the Delta Project Department of the Public Works Department. This Committee was given the task of investigating how the quality and stability of asphalt revetments could be still further improved by achieving higher compacting...
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
In de opdracht van de CVA wordt gesteld dat kwaliteit en duurzaamheid van uit te voeren asfaltbekledingen van dijktaluds kan worden opgevoerd door het bereiken van hogere verdichtingsniveaus. De CVA heeft onderzocht op welke wijze de grootste dichtheid en daarmee de grootste duurzaamheid verkregen kan worden. Bij het onderzoek zijn in...
report 1975