Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
De opbouw van het rapport is als volgt. Eerst wordt in hoofdstuk 2 een aantal begrippen gedefinieerd die als uitgangspunt voor de studie dienen, te weten onderhoud, kwaliteit, grenstoestand, faal-, bezwijkraechanisme en schade. Hieraan gerelateerd worden de begrippen eisen, normen en gedragsmodellen uitgewerkt. Voorts wordt in dit hoofdstuk...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
In hoofdstuk 1 wordt een conceptueel kader geschetst voor de onderhoudsplanning van infrastructuur. Het kader weerspiegelt een beleidsanalytische benadering, hetgeen inhoudt dat een onderhoudsplan wordt gekozen uit een beperkt aantal alternatieve onderhoudsplannen. Dit ruim gekozen kader wordt in de daarop volgende hoofdstukken geprojecteerd op...
report 1987
document
Anonymus, A. (author)
Interimrapporten naar metingen van de stroming rond een varend schip, metigen met een RHK schip en een duwconvooi. Opzet van een model in laboratorium "De Voorst". Opzet voor berekeningsmethoden.
report 1978
Searched for:
(1 - 4 of 4)