Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993.
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een tweetal actieve stormdepressies die elkaar vrij snel opvolgden veroorzaakten in het gehele kustegebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. De Oosterscheldekering is één keer gesloten, de kering in de Hollandse IJssel twee keer. Gemiddeld genomen was de duinafslag over de gehele kust matig; de grootste duinafslag was op Texel.
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een kleine, maar erg actieve stormdepressie met daarachter een klein stormveld met noordwestenwinden veroorzaakte in het zuidelijke en westelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed werd de stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten. De...
report 1992
document
Anonymus, A. (author)
Een zeer diepe depressie met daarachter een stormveld met westnoordwestenwinden veroorzaakte aanzienlijke verhogingen van de waterstand, zodat er, met name in het noorden van het kustgebied, vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en in de Hollandse IJssel niet gesloten. Het...
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 12 december 1990.
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de Stormvloed van 25 en 26 januari 1990.
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
De combinatie van hoog springtij en een aantal achtereenvolgende stormen leidde in de week van 26 februari tot en met 2 maart (crocusvakantie) tot een uitzonderlijk aantal opeenvolgende stormvloeden. Er kwamen hoogwaters voor met een frequentie van eenmaal per 7 a 25 jaar. In Vlissingen traden 4 hoogwaters op die behoren tot de 20 hoogste van...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 14 februari 1989.
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerd verslag van de stormvloed van 1 februari 1953, de schade aan dijken en duinen en maatregelen tot het provisorisch herstel van de schade. Het oorspronkelijke rapport is uitgebracht in één band, maar om praktische redenen in losse pdf's per hoofstuk ondergebracht.
report 1961
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894.
report 1895
document
Anonymus, A. (author)
stormvloedverslag
report 1894
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889.
report 1889
Searched for:
(1 - 12 of 12)