Searched for:
(1 - 20 of 388)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889.
report 1889
document
Anonymus, A. (author)
stormvloedverslag
report 1894
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894.
report 1895
document
Anonymus, A (author)
Jaartal geschat – kort verslag van laboratorium proeven in het laboratorium aan het Raam in Delft naar golfoploop, inclusief foto’s.
report 1950
document
Anonymus, A. (author)
Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland (1953), Noord Beveland; bevat situatietekeningen.
report 1954
document
Anonymus, A. (author)
Uitgebreide uitgave (ca 150 blz) met een beschrijving van de schade door de watersnoodramp 1953 plus een overzicht van de herstelwerkzaamheden. Bevat veel foto's en tekeningen. Deze speciale uitgave is een goede aanvullen naast het verslag van de stormvloed, uitgegeven door Rijkswaterstaat.
report 1954
document
Anonymus, A. (author)
Alfabetisch register van het driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek van het tracé van de afsluitdijk betreft het onderzoek van de plaats en de richting van het wintersluitgat in de dijk. Maatgevend voor het juiste tracé van het sluitgat is hier in hoofdzaak de aanval op de Walcherense kust. Door de gecompliceerdheid van de aanval door de stroom op de oever (waarschijnlijk combinatie van uitschuring...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
De afsluiting van grote stroomgaten kan in prinoipe volgens twee geheel verschillende methoden worden uitgevoerd. De werkwijzen zijn als volgt te karakteriseren: a) slluiting door middel van doorlaatcaissons b) de geleidelijke sluiting. De concept-bijdrage V.4 over de afsluittechniek voor het eindrapport van de Deltacommissie (AC nr.2560) noemt...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
Het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het Veersegat is voortgezet met een onderzoek naar de volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons in het sluitgat. Het uiteindelijke sluitgat zal gesloten worden door middel van zeven doorlaatcaissons. Daar deze caissons tijdens het plaatsen gesloten moeten zijn, treedt dan gedurende korte tijd...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerd verslag van de stormvloed van 1 februari 1953, de schade aan dijken en duinen en maatregelen tot het provisorisch herstel van de schade. Het oorspronkelijke rapport is uitgebracht in één band, maar om praktische redenen in losse pdf's per hoofstuk ondergebracht.
report 1961
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1963
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige nota is ontstaan als uitvloeisel van voorstellen van de afdelingsingenieur voor de afdeling Landaanwinningswerken aan de Hoofdingenieur-Direkteur in de direktie Groningen betreffende het opzetten van een proef met golfremmende elementen op de Emmapolderdijk, van de daarop gevolgde gedachtenwisseling, en van de brief nr. 4048 van 3...
report 1963
document
Anonymus, A. (author)
Voorstel van de commissie grondwaterwet, met toelichting.
report 1964
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijving van proeven bij WL Delft voor het ontwerp van de ringleiding in het pompensysteem van het te bouwen laboratorium voor Vloeistofmechanica van de TU Delft.
report 1964
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1965
document
Anonymus, A. (author)
Overview of the planned town- and country plan for the newly reclaimed polders in the Netherlands. The report describes main structure of infrastructure, land-use and communication with existing areas.
report 1965
document
Anonymus, A. (author)
-
report 1967
Searched for:
(1 - 20 of 388)

Pages