Searched for:
(1 - 20 of 47)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder...
report 2018
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
De door het Kadaster geregistreerde aantallen nieuwe hypotheken (ruim 83.700) en trans-acties van koopwoningen (ruim 60.700) in het derde kwartaal van 2016 betekenen wederom een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De woonconsumenten hebben nog niet eerder sinds 2004 zoveel vertrouwen...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
In relatieve zin heeft de nieuwbouwmarkt van koopwoningen zich sinds 2013 even sterk hersteld als de markt van bestaande koopwoningen. Maar de dynamiek op de nieuwbouw-markt was natuurlijk veel verder weggezakt en de laatste drie kwartalen stokt het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen weer op gemiddeld zo’n 7.500 woningen. Een onver-wachtse...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Overeenkomstig het normale seizoenpatroon dat de woningmarkt kenmerkt, zijn het aantal nieuwe hypotheken en het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2016 geringer dan in het vorige kwartaal. Maar het door het Kadaster in het eerste kwartaal van 2016 geregi-streerd aantal nieuwe hypotheken (bijna 62.500) en transacties van koopwoningen ...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Jansen, S.J.T. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Coolen, H.C.C.H. (author), De Haan, J. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Rapport opgesteld met subsidie van Dialoogtafel Groningen.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Jansen, S.J.T. (author), Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author), Simon, C (author), de Haan, F (author), Grisnich, F (author), Ringersma, R (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2015
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2015
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2015
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2015
Searched for:
(1 - 20 of 47)

Pages