Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Matheus, R. (author), Janssen, M.F.W.H.A. (author), Praditya, D. (author)
In this report evaluation methods and measures for the OpenGovIntelligence (OGI) project are presented. The evaluation of OGI innovation ecosystem on public administration is based on four main areas that will be evaluated: 1. Co-Creation Framework. How will this framework enable co-creation? 2. OGI ICT Toolkit (Building blocks and Cubes Design)...
report 2016
document
Matheus, R. (author), Janssen, M.F.W.H.A. (author), Moynihan, Rick (author)
This deliverable describes the planned dissemination and exploitation activities to promote the project outcomes within the project's target groups and stakeholders. The activities plan is also assigned giving the partners responsibilities.
report 2016
document
Steen, M. (author), Knibbe, F. (author), Quak, C.W. (author), Janssen, P. (author), Stap, R. (author), Daniele, L. (author)
Version 1.0 - Final The CERISE-SG project (Combining Energy and Geo information standards as enabler for Smart Grids) focuses on interoperability with a special interest in the information exchanges between smart grids and their surroundings. We hereby focus on the exchange of information to and from smart grids, the government domain and the...
report 2015
document
Zonneveld, W.A.M. (author), Shaw, D. (author), Kidd, S. (author), McGowan, L. (author), Jay, S. (author), Langeland, O. (author), Samuelson, S. (author), Balz, V. (author), Spaans, M. (author), Janssen, H. (author), Klenke, T. (author), Clausen, A. (author), Koch, B. (author), Abdul-Malak, D. (author), Lorenzo Alonso, A. (author)
report 2014
document
Zonneveld, W.A.M. (author), Shaw, D. (author), Kidd, S. (author), McGowan, L. (author), Jay, S. (author), Langeland, O. (author), Samuelson, S. (author), Balz, V. (author), Spaans, M. (author), Janssen, H. (author), Klenke, T. (author), Clausen, A. (author), Koch, B. (author), Abdul-Malak, D. (author), Lorenzo Alonso, A. (author)
report 2014
document
Verhoosel, J. (author), Roes, J. (author), Verbeek, S. (author), Bruinenberg, J. (author), van Doorn, L. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M.E. (author)
Versie 1.1 – English summary - Final
report 2014
document
Zonneveld, W.A.M. (author), Shaw, D. (author), Kidd, S. (author), McGowan, L. (author), Jay, S. (author), Langeland, O. (author), Samuelson, S. (author), Balz, V. (author), Spaans, M. (author), Janssen, H. (author), Klenke, T. (author), Clausen, A. (author), Koch, B. (author), Abdul-Malak, D. (author), Lorenzo Alonso, A. (author)
report 2014
document
Verhoosel, J. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M. (author)
report 2013
document
Verhoosel, J. (author), Roes, J. (author), Bruinenberg, J. (author), Van Doorn, L. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M. (author), Van Oosterom, P. (author)
report 2013
document
Bouma, G. (author), Janssen, S. (author), Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Woestenburg, A. (author)
In deze deelrapportage wordt de tweede pilot van het project Delta: "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland", beschreven en Geëvalureerd. Deze tweede pilot heeft het karakter van een 'validatie pilot' binnen het Leven met Water project Delta. De activiteiten die in de eerste pilot Tholen/St. Philipsland zijn uitgevoerd, zijn...
report 2009
document
Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Janssen, S. (author), Bouma, G. (author)
Voor u ligt de eindrapportage van het Leven met Water project 'Delta' richt zich op de wijze waarop belanghebbenden optimaal kunnen worden betrokken bij de planvorming voor het waterwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta en hoe hiermee een proces van 'social learning' kan worden doorlopen. In de Delta zijn diverse ontwikkelingen en studies...
report 2009
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
Janssen, Robert (author)
report 2004
document
Dongeren, A.R. van (author), Janssen, T.T. (author)
report 2001
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiënten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Janssen, C.M. (author), Hout, G. van der (author)
report 1997
document
Janssen, P.C. (author)
report 1997
document
Janssen, T. (author), Melkert, J.A. (author)
report 1997
Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages