Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Endo, A. (author), Yates, S.J.C. (author), Bueno, J. (author), Thoen, D.J. (author), Murugesan, V. (author), Baryshev, A.M. (author), Klapwijk, T.M. (author), Van der Werf, P.P. (author), Baselmans, J.J.A. (author)
We show the first experimental results which prove that superconducting NbTiN coplanar–waveguide resonators can achieve a loaded Q factor in excess of 800 in the 350 GHz band. These resonators can be used as narrow band pass filters for on-chip filter bank spectrometers for astronomy. Moreover, the low-loss coplanar waveguide technology provides...
journal article 2016
document
Endo, A. (author), Sfiligoj, C. (author), Yates, S.J.C. (author), Baselmans, J.J.A. (author), Thoen, D.J. (author), Javadzadeh, S.M.H. (author), Van der Werf, P.P. (author), Baryshev, A.M. (author), Klapwijk, T.M. (author)
We experimentally demonstrate the principle of an on-chip submillimeter wave filter bank spectrometer, using superconducting microresonators as narrow band-separation filters. The filters are made of NbTiN/SiNx/NbTiN microstrip line resonators, which have a resonance frequency in the range of 614-685?GHz, two orders of magnitude higher in...
journal article 2013
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author), Wenneker, I. (author)
In het onderzoek zijn op basis van een analyse van gemeten drukken op taluds in kleinschalig en grootschalig modelonderzoek de belangrijkste eigenschappen van golfklappen en golffronten gekwantificeerd. Er zijn formules uit de metingen afgeleid waarmee de grootte van deze eigenschappen kan worden bepaald als functie van de golfhoogte,...
report 2012
document
Endo, A. (author), Van der Werf, P. (author), Janssen, R.M.J. (author), De Visser, P.J. (author), Klapwijk, T.M. (author), Baselmans, J.J.A. (author), Ferrari, L. (author), Baryshev, A.M. (author), Yates, S.J.C. (author)
An integrated filterbank (IFB) in combination with microwave kinetic inductance detectors (MKIDs), both based on superconducting resonators, could be used to make broadband submillimeter imaging spectrographs that are compact and flexible. In order to investigate the possibility of adopting an IFB configuration for DESHIMA (Delft SRON High...
journal article 2012
document
Van Hal, A. (author), Van der Steen, L. (author), Van der Werf, E. (author)
One third of the current housing stock in The Netherlands dates from the sixties and seventies and a large part of these dwellings are fairly similar (because they were built in series). There is a high need for smart and speedy renovation methods, to improve technical, energy and cost efficiency of renovation projects as well as to limit...
conference paper 2011
document
Van Hal, A. (author), Van der Steen, L. (author), Van der Werf, E. (author)
One third of the current housing stock in The Netherlands dates from the sixties and seventies and a large part of these dwellings are fairly similar (because they were built in series). There is a high need for smart and speedy renovation methods, to improve technical, energy and cost efficiency of renovation projects as well as to limit...
conference paper 2011
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I.M. (author)
Dit verslag geeft een beschrijving van de analyse van de Deltagootproeven met ingegoten basalt, die zijn uitgevoerd in 2005. Het doelvan het onderzoek is het vinden van verbeterde toetsregels voor met gietasfalt ingegoten steenzettingen. Er zijn twee soorten ingietingen getest: (1) half ingegoten met een invieting van 8.5 cm diep (2) volledig...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering moeten steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst worden. In de praktijk blijken sommige steenzettingen zo steil te zijn dat ze niet met de gebruikelijke rekenmodellen beoordeeld kunnen worden. Een steil talud is hier gedefinieerd als een talud met helling van 1:1 tot ca. 1:2,5. Het huidige...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author)
Hoewel er in de afgelopen jaren in het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen veel nieuwe kennis over steenzettingen is ontwikkeld, is bij het opstellen van het ontwerp van het rekenprogramma STEENTOETS2006 (Klein Breteler, 2006) gebleken dat er toch nog onderwerpen zijn waar nader onderzoek naar nodig is. In dit verslag zijn de...
report 2006
document
Van der Werf, J.J. (author)
Experimental results are very important to understand the complex nature of sand transport. They give insight in the relevant processes and can be used to validate model concepts. Most of the laboratory experiments on wave-related transport processes are carried out in oscillating water tunnels and in wave flumes. There are large-scale and small...
report 2003
document
Van der Werf, E.J.M. (author), Uilenreef, H.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1970
document
Van der Werf, H.J.J. (author), Van Gils, W.F. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1954
Searched for:
(1 - 12 of 12)