Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Hoeksema, H.J. (author), Mulder, H.P.J. (author), Rommel, M.C. (author), De Ronde, J.G. (author), De Vlas, J. (author)
In 1998 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord en sindsdien zijn nieuwe vragen gesteld. Met behulp van nieuwe gegevens die in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld worden deze vragen in dit rapport alsnog beantwoord. DEEL 1: RESTERENDE ONZEKERHEDEN UIT 1999 Voorspelbaarheid van het...
report 2004
document
De Vlas, J. (author)
In het kader van het visserijbeleid zijn vanaf 1993 maatregelen genomen om voedselgebrek van scheldieretende vogels in de Oosterschelde en de Waddenzee te voorkomen. Om na te kunnen gaan of het systeem van voedselreservering van kokkels voor Scholeksters aan zijn doel heeft beantwoord zijn berekeningen gemaakt over de voedselvoorziening van...
report 2002
document
Essink, K. (author), De Vlas, J. (author)
Op initiatief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland is door middel van een aantal themadagen/workshops en het laten uitvoeren van enkele gerichte studies toegewerkt naar het tot stand komen van een breed gedragen visie ten aanzien van kwelderontwikkeling en kwelderbeheer in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee. Bij dit proces waren...
report 2000