Searched for:
(1 - 8 of 8)
document
Gerritsen, H. (author)
report 2006
document
Essink, K. (author)
In het kader van kennisoverdracht wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoeks- en adviesprojecten, achtereenvolgens uitgevoerd bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, de Dienst Getijdewateren en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Het betreft de effecten op het bodemfauna system van Waddenzee en Noordzee als gevolg van de...
report 2005
document
Stronkhorst, J. (author), Schipper, C.A. (author), Honkoop, J. (author), Van Essen, K. (author)
Baggerspecie is geen primaire bron van verontreiniging. Het gaat om materiaal dat vervuild is geraakt door emissies vanuit de scheepvaart, industriƫle lozingen, atmosferische depositie enzovoorts. Maatregelen die deze primaire bronnen aanpakken zijn uiteraard het meest effectieve middel om de verontreiniging tegen te gaan. Gegeven de...
report 2001
document
Laane, R.W.P.M. (author), Groeneveld, G. (author)
De tributyltin (TBT) concentratie in de fractie <63?m van het oppervlakte sediment van de Nederlandse zoute watersystemen ligt vele tientallen malen boven de norm in 1996. De gevonden concentraties TBT zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met concentraties die door anderen in de negentiger jaren in de Waddenzee zijn gevonden en liggen wat...
report 2000
document
Thoolen, P.M.C. (author)
report 1999
document
Baan, P.J.A. (author), Boot, G. (author)
report 1999
document
Blauw, A.N. (author), Los, F.J. (author), Kranenborg, E.J. (author), Boon, J.G. (author)
report 1999
document
Thoolen, P.M.C. (author)
report 1999
Searched for:
(1 - 8 of 8)