Searched for:
(1 - 16 of 16)
document
Van Loon, F.D. (author), Pouderoijen, M.T. (author), Alberini, E. (author), Dijkstra, C.M. (author), Hagen, S.R. (author), De Jong, M. (author), Kiliço?lu, I.D. (author), Koukouvelou, A. (author), Mekel, M.L. (author), Schotting, K. (author), Shao, S. (author), Sun, X. (author), Terzi, O. (author), De Waal, W. (author), Van der Wal, I.A. (author), Zhang, B. (author)
Booklet of the elective course AR0048 2014/2015 ‘Landscape Architecture ON site - being part of Oerol’, an elective course of the MSc2 - Chair of Landscape Architecture at the TU Delft.
book 2015
document
Brynskov, M. (author), Carvajal Bermúdez, J.C. (author), Fernández, M. (author), Korsgaard, H. (author), Mulder, I.J. (author), Piskorek, K. (author), Rekow, L. (author), De Waal, M. (author)
This book is an effort to explore the newly emerging field of urban interaction design that addresses these issues. In the first part of the book, 'Foundations', we look into its origins. Where do its practitioners come from? How are they working together? What methodologies do they bring to the table? What are the key concepts they are...
book 2014
document
Van Vuren, S. (author), Versteeg, R. (author), Van Luijn, F. (author), Kroon, T. (author), Slomp, R. (author), Van Walsem, T. (author), Ruijgh, E. (author), De Waal, H. (author)
Het Deltamodel is een model(instrumentarium) dat gebruikt wordt bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzen voor de lange termijn. Binnen het Deltaprogramma wordt het Deltamodel ingezet voor beleidsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. De focus ligt hierbij op het hoofdwatersysteem en de...
report 2013
document
Van der Westhuysen, A. (author), De Waal, A.P. (author)
The spectral wind wave model SWAN (Booij et al. 1999) plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of the wind wave model SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a...
report 2008
document
De Waal, J.P. (author)
There is fragmentation and gaps in the approach to dealing with the required improvements to the wind models. Coordination is required for a balanced and efficient approach. The intended purpose of this document is to be a plan for this coordination. This approach can be embedded in the SBW project at diverse crucial points that require...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderhavige verslag geeft een diepgaande analyse van de metingen in Deltagoot met blokken op klei. De analyse van de gemeten blokbeweging en stijghoogtes op en onder de toplaag heeft geleid tot kwantificering van de leklengte van de constructie. Deze blijkt goed overeen te komen met de berekende leklengte op basis van formules voor...
report 1995
document
De Waal, J.P. (author), Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author)
Het analytisch rekenmodel voor de bepaling van de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is op diverse aspecten onderzocht op de mogelijkheid van verbeteringen. Dit heeft ondermeer geleid tot aangepaste grafieken voor de kritieke golfhoogte, aangepaste formules voor de invloed van wrijving en nieuwe formules en inzichten met...
report 1995
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, is een onderzoek naar de mate waarin ruwheidselementen op een talud invloed hebben op de golfoploop de stabiliteit van de bekleding. Deel I van dit rapport bevat het meetverslag van het grootschalig onderzoek in de Deltagoot en een analyse van de invloed van ruwheidselementen op de golfoploop....
report 1994
document
De Waal, J.P. (author)
De waterbeweging op taluds is in een uitgebreid modelonderzoek onderzocht, waarbij met name naar de invloed van een berm en ondiep voorland is gekeken. Ten behoeve van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen zijn de golfdrukken op het talud geanalyseerd. De analyse leidt tot concrete aanbevelingen...
report 1992
document
De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium een voorbereidende bureaustudie uitgevoerd naar de invloed van wind op golfoverslag bij taluds en bij verticale constructies. De invloed van de wind op verschillende (voor golfoverslag relevante) deelprocessen is kwalitatief en -voor zover...
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author), De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de projectgroep TAW-A1 is modelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van richtingspreiding en scheve golfaanval op golfoploop en overslag. Tevens is de invloed van de waterdiepte h (voor h/H > 3. waarin H de significante golfhoogte is) en de invloed van een berm bepaald. Er zijn drie constructies onderzocht: een recht talud 1:4,...
report 1990
document
De Waal, J.A. (author)
doctoral thesis 1986
document
De Waal, V.J. (author)
Summary in Dutch
doctoral thesis 1983
document
De Waal, H. (author)
doctoral thesis 1967
document
De Waal, K.J.A. (author)
doctoral thesis 1965
document
De Waal, K.J.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1959
Searched for:
(1 - 16 of 16)