Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Vermeulen, W.G. (author)
Van de veel voorkomende koördinatenstelsels worden de assen en hoeken tussen de assenstelsels onderling gedefiniëerd. Tevens worden de transformatieformules opgesteld voor de overgang van het ene naar het andere assenstelsel d.m.v. de Eulerhoek verdraaiïngen.
report 1969